Přeskočit na obsah

Nová KAMIZA v našem DOJO

Letos oslavíme 5 let našeho dojo ve Vinařické škole. Naše Kamiza za tu dobu dostala co proto. Rozhodl jsem se pro osvědčený formát, lety vyzkoušený převozy na soustředění, semináře apod.
Jde o tisk na plachtu, velmi odolný materiál, který má o dost vyšší životnost a navíc je lehce přenositelný, jako svitek.

Jen stručně popíši naši Kamizu…
 

  • Nahoře je znak naší školy, který je složen ze tří kruhů. Uvnitř je tygr v kruhu na červeném pozadí, který je neodmyslitelným symbolem Karate stylu Shotokan s podpisem žáka Gichina Funakoshiho, malíře Hoan Kosugi, který ho nakreslil, aby vystihl význam výrazu Shotokan a samotného mistra Funakoshiho. Funakoshi na Okinawě, kde se narodil, často pobýval na hoře TORA, tedy Tygří hoře, kde měl jako básník přezdívku „Shoto“ šumění borovic ve větru. Proto název stylu Shotokan a Tygr ve znaku, pod tygrem je nápis Shotokan znázorněn třemi znaky – tolik ve stručnosti o znaku.
  • Pod znakem je vyobrazen náš sensei Masaru Miura, ručně kreslený obraz nechal k mistrovým narozeninám nakreslit sensei Tomáš Tragan v roce 2013, obraz existuje ve dvou originálech. Jeden dostal Miura sensei a druhý má Tragan sensei u sebe v dojo. Od roku 2011 máme čest pod mistrem cvičit a čerpat tak jeho znalosti.
  • Posledním objektem na kamize je filozofie Miura senseie, kterou následují všichni jeho žáci, včetně nás.

HEJ JÓ SHIN
KORE KARATE-DO NARI
NICHI NICHI NO KOKORO
OKOTARU BEKARAZU


Ducha, mysl a srdce obnovuj každý den,
to je cesta Karate, to je smysl každého dne.
Vzdej se svého sobectví a udržuj svoji vnitřní harmonii v každé chvíli,
ať jsi smutný nebo šťastný.
Nikdy na to nezapomeň.